About us

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Employment Information

Nhân Viên Vận Hành Máy In Offset 2021

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2021
Industry Others , Printing / Publishing

Công ty CP TM Hà Phan

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Long Thanh Plastic

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vinawood Ltd.

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần thương mại Hà Phan

$ Over 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh