language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA
Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Thực hiện vận hành đốt lò nhiệt phân

Bảo quản máy móc khu vực làm việc

Job Requirement

Tốt nghiệp 12/12 hoặc trung cấp cơ khí điện trở lên

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 22 - 35
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA

Company size: 25-99
DVA là công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm năng lượng tái tạo. DVA đã đầu tư dây chuyền, công nghệ nhiệt phân cao su phế thải để thu hồi dầu...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Nhân Viên Vận Hành Máy

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo DVA

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts