About us

Công Ty CP Licogi 16

Employment Information

Nhân viên vận hành nhà máy điện mặt trời

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 29/08/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , Civil / Construction
Experience 2 - 20 Years

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Khanh Hoa

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Khanh Hoa

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 5 Tr - 8 Tr VND

  • Khanh Hoa

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Khanh Hoa

Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

$ Competitive

  • Khanh Hoa

Công ty Quản lý tài sản Viettel

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Khanh Hoa | Ninh Thuan | Ha Noi

Công ty TNHH Xây dựng Thế Hưng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Khanh Hoa

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Khanh Hoa

SolarBK

$ Competitive

  • Khanh Hoa

Saint-Gobain Vietnam

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Dong Nai