language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Wipro Consumer Care

Nhân Viên Vận Hành Phối Trộn

Wipro Unza Vietnam
Updated: 22/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện các bước phối trộn theo đúng trình tự, kiểm tra các bước đã thực hiện theo đúng quy định;

- Đối chiếu, kiểm tra tính chính xác của số liệu cho vào bồn trộn;

- Lưu trữ, kiểm soát các chứng từ, báo cáo, hồ sơ… theo thứ tự, đúng quy trình để truy xuất nhanh khi cần;

- Liên hệ với Phòng Kiểm tra Chất lượng và hoàn tất chứng từ POI đúng quy định.

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

-       Nam/nữ dưới 35 tuổi

-       Tốt nghiệp TRUNG CẤP – CHUYÊN NGÀNH HÓA HỌC

-       Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

-       Có sức khỏe tốt

-       Cẩn thận, trung thực.

-       Có thể làm ca.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Wipro Unza Vietnam

http://wiprounzavncareer.com/viCompany size: 1.000-4.999
Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,...Detail

Nhân Viên Vận Hành Phối Trộn

Wipro Unza Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts