language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất (Manufacturing Operator)

Công ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam
Updated: 21/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Sport Club

Job Description

• Tuân theo tất cả các quy trình an toàn sản xuất.
• Thực hiện các nhiệm vụ công việc theo tất cả các hướng dẫn của cấp trên.
• Vận hành máy móc sử dụng để sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời
• Duy trì quy trình kiểm soát chất lượng và các tài liệu yêu cầu.
• Đảm bảo rằng thiết bị được bảo dưỡng đúng hạn và khắc phục khi có phát sinh.
• Giải quyết vấn đề sản xuất, máy móc và các vấn đề trong quá trình sản xuất hàng ngày.
• Đảm bảo tất cả các quy trình đang chạy trên mục tiêu theo quy định của Kế hoạch Kiểm soát Quy trình.
• Phù hợp với báo động kiểm soát quy trình SPC, đưa các quy trình trở lại kiểm soát.
• Thu thập dữ liệu liên quan đến hiệu suất của máy móc hàng ngày và hiệu suất sản phẩm liên quan.

Job Requirement

• Kiến ​​thức cơ bản về hệ thống điện, cơ, hoặc hóa học.
• Có khả năng khắc phục và giải quyết các vấn đề.
• Kiến thức ứng dụng máy tính cơ bản.
• Vận hành thiết bị / quá trình sản xuất hàng loạt.
• Ưu tiên giao tiếp tiếng anh

More Information

  • Degree: High School / Equivalent
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

http://www.firstsolar.comCompany size: 1.000-4.999
First Solar is a leading global provider of comprehensive photovoltaic (PV) solar systems using advanced module and system technology. Through determined...Detail

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất (Manufacturing Operator)

Công ty TNHH Sản Xuất First Solar Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts