About us

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

Employment Information

Nhân viên Vận hành Thu - Chi (mảng ví điện tử)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 20/06/2021
Industry Customer Service , Accounting / Auditing / Tax , Banking

Công ty cổ phần Thương Mại & Truyền Thông Happynest

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Thương Mại & Truyền Thông Happynest

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế THANHMAIHSK

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Học viện VTC Academy

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP TopCV Việt Nam

$ 8 Mil - 50 Mil VND

  • Ha Noi