About us

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Employment Information

Nhân Viên Vận Hành Thương Mại Điện Tử (TMDT)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 29/07/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nonostyle

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vận Chuyển Hải Thiên ( Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ VelaCorp

$ 44 Mil - 66 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Star Hằng Lê

$ 8 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Murad Việt Nam - Công Ty TNHH Thương Mại Đông Nghi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh