About us

First Alliances

Employment Information

Nhân viên vận hành trạm biến áp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 1.200 - 1.300 USD
Deadline to apply 22/02/2021
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , Civil / Construction
Experience 2 - 3 Years

Location

First Alliances

$ 22 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Điện Thành Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 26,4 Mil - 33 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SHIN Cà Phê - Công ty CP cà phê Golden Beans

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Xây Dựng Điện 2

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng & Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh