About us

Công ty TNHH Olam Việt Nam

Employment Information

Nhân viên vận hành và bảo trì hệ thống xữ lý nước thải (Long Thành)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Environmental , Chemical Eng. , Maintenance
Experience 2 - 3 Years

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biên Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 11 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH MTV Giáo Dục Việt Mỹ

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty TNHH Woosung Việt Nam

$ Competitive

  • Dong Nai