About us

Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng

Employment Information

Nhân viên vận hành

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 22/01/2021
Industry Electrical / Electronics

Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

SCG Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Minh Long I

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Fischer ASIA Co., Ltd

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Cty TNHH Minh Long I

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Hóa Chất PSC Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong