About us

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

Employment Information

Nhân viên văn phòng (Biết Tiếng Hoa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Electrical / Electronics

CÔNG TY TNHH AMPACS INTERNATIONAL

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8,5 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Công Nghệ Bao Bì Yuto Bình Dương

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam (LeHoo)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

GS Battery Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Binh Duong