About us

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

Employment Information

Nhân Viên Văn Phòng, Telesales SPA tại Hà Nội.

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Marketing , Consulting , Customer Service

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ MB

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi