About us

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN IEC

Employment Information

Nhân Viên Văn Thư

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Administrative / Clerical

Công ty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần Tập đoàn Danko

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi