About us

Hàng Việt Hồng Ngự

Employment Information

Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật (Làm Việc Tại Đồng Tháp)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Interior / Exterior
Experience 1 - 2 Years

Viet Products

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Thap

Viet Products Corp.

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Dong Thap

Hàng Việt Hồng Ngự

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Thap

Chi nhánh Đồng Tháp - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Thap

Viet Products Corp.

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Thap

Công ty CP Nan Group

$ Competitive

  • Dong Thap

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Thap

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Dong Thap

Chi nhánh Đồng Tháp - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Thap