About us

Công ty TNHH Chi An

Employment Information

Nhân Viên Visual Merchandising

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Marketing
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Hoa Binh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 16,1 Mil - 18,0 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Chi An

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

MegaCEO

$ 16,5 Mil - 26,4 Mil VND

  • Bac Giang | Bac Ninh | Ha Noi

Al Naboodah International (Vietnam) Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi