About us

Viet Products Corp.

Employment Information

Nhân viên Web Admin

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công Ty CP Việt Tinh Anh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Việt Ấn

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh