About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

Nhân viên Xây dựng tiêu chuẩn và thẩm định phương pháp phân tích (Dược phẩm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 06/07/2021
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Biotechnology

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ROUTINE VN - FASHION DESIGN & RETAILER

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh