language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên Xây dựng và Quản lý cơ sở dữ liệu

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông
Updated: 10/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Phụ trách phần cài đặt và quản trị cơ sở dữ liệu lên các môi trường test và live cho các dự án mới.

- Tạo và cấp quyền truy cập cho các user phát triển hệ thống cũng như người sử dụng trong hệ thống,hỗ trợ các các bộ phận phát triển ứng dụng cập nhật thay đổi hoặc đưa các sản phẩm mới lên môi trường.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công quản lý

Job Requirement

- Nhận sinh viên mới tôt nghiệp

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Lập trình phần mềm, Tin học ứng dụng hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí liên quan

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

https://www.com-b.vn/Company size: 1.000-4.999
Khối Khách hàng Đại chúng - Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014. Trải qua ba năm hình thành và phát triển, với định hướng...Detail

Similar jobs

Nhân viên Xây dựng và Quản lý cơ sở dữ liệu

Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts