About us

Công ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

Employment Information

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 06/11/2020
Industry Import / Export
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại PLC

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG VIỆT NAM

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

VIETMEC - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Tùng Lâm

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Barett Smart Factory

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi