language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Y Tế /Medical Staff

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam
Updated: 10/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.
 • Hàng tháng lập dự trù thuốc duyệt mua.
 • Tổ chức việc khám sức khoẻ định kỳ theo qui định của Công ty
 • Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng HC, Ban giám đốc
 • Thường trực và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Lập sổ và theo dõi tình hình tai nạn trong toàn Công ty.
 • Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.
 • Hàng tháng tổng kết tình hình sử dụng thuốc thanh quyết toán thuốc.
 • Tham gia trực ca cùng sản xuất.
 • Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV
 • Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày.
 • Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.
 • Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.

Job Requirement

 • Tuổi 25 - 35
 • Kinh nghiệm làm việc 1 năm   
 • Vi tính: biết sử dụng cơ bản  
 •  Siêng năng, nắm bắt công việc tốt và xử lý vấn đề nhanh
 •  Chuyên ngành y, Bác sỹ
 • Làm việc theo ca

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

http://www.ortholite.com/Company size: 600
Công ty TNHH Ortholite Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Mỹ, chuyên sản xuất đế lót giày với dây chuyền công nghệ hiện đại. Ortholite Việt Nam...Detail

Nhân Viên Y Tế /Medical Staff

Công Ty TNHH Ortholite Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts