Nhân Viên Y Tế / Nurse- Thời Vụ 3- 6 Tháng ( GẤP)

Techtronic Industries Vietnam Manufacturing Company Limited
Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  15/09/2021

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

. Mô tả công việc/ Job description

a) Xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động; tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu/ Set up procedure, first aid equipment, essential medicine/ material for working accident case, hold first aid training

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp/ Plan and hold health examination, occupational disease examination

c) Thực hiện sơ cấp cứu, điều trị bệnh thông thường/ Perform first aid, normal disease treatment

d) Bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại công ty/ Ensure safety, hygiene of food at company

e) Lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh, lao động tại nơi làm việc; Tổ chức quan trắc môi trường lao động; Quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động/ Establish and manage information of hygiene, labor at working place; Hold working environment monitoring; Manage health records of employees

f) Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan của Bộ phận EHS / Co-operate to perform related activities of EHS dept.

Job Requirement

a) Tốt nghiêp Trung cấp y tế trở lên (như điều dưỡng trung cấp, Y sỹ…)/ Graduation of Medium of health or up

b) Ít nhất 2 năm kinh nghiệm công việc y tế tại công ty sản xuất/ At least 2 years experience at position of health member at manufacturing company

c) Hiểu biết pháp luật liên quan lĩnh vực vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp/ Having knowledge of legal requirements on labor hygiene, occupational health

d) Tư tin, độc lập khi thực hiện nhiệm vụ/ Be self-confident, independence while performing duty.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback