About us

MM Mega Market Vietnam- MM Mega Market Hiệp Phú

Employment Information

NHÂN VIÊN Y TẾ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Medical / Healthcare
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Kindy City

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Jabil Vietnam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Y Vũ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín

$ 8 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

IDS Medical Systems (Vietnam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Thiết Bị Y Tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công ty Thiết Bị Y Tế

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

PERSOLKELLY Vietnam

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh