About us

KOVA Trading – KOVA Group

Employment Information

Nhơn Trạch, Đồng Nai - Nhân viên xử lý đơn hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Sales / Business Development , Manufacturing / Process , Purchasing / Merchandising
Experience 1 - 2 Years

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Công nghiệp Ý Mỹ

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty VMEP - SYM

$ Competitive

  • Dong Nai

Coca-Cola

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Anh ngữ Quốc tế INS

$ Competitive

  • Dong Nai

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 23 Tr VND

  • Dong Nai | Binh Duong