About us

Saigon Technology Solutions

Employment Information

NodeJS Developer (AWS)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 1.800 USD
Deadline to apply 23/07/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 4 Years

Location

Da Nang

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH JELLYFISH HR

$ Under 26,4 Tr VND

 • Ho Chi Minh

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

$ 26,4 Tr - 28,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

First Alliances

$ 22 Tr - 33 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH MTV One Health

$ 19,8 Tr - 30,8 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Home iQ - Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Home

$ 10 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC VI NA

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Saigon Technology Solutions

$ Over 39,6 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phần Mềm Javac Technology

$ 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ 12 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi