language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NodeJs Developer | Kĩ sư lập trình NodeJs

BellSystem24-Hoa Sao
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Employee Shuttle Service
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

Tham gia vào xây dựng, phát triển các dự án về ác ứng dụng CRM, Call / Contact Center, data mining, các sản phẩm dịch vụ thương mại và viễn thông trên nền Web sử dụng NodeJS (gồm các dự án của công ty, đối tác trong nước và Nhật Bản)

Job Requirement

-          Ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình hệ thống website

-          Có kinh nghiệm lập trình web NodeJS, HTML, CSS, JavaScript.

-          Có kinh nghiệm làm việc với MongoDB database.

-          Đã từng làm việc với một trong những database MySQL, MSSQL, Oracle, ExpressJS, AngularJS, các công nghệ xây dựng hệ thống Chat  là một lợi thế.

-          Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống phần mềm theo các quy trình phát triển phần mềm, biết Agile là một lợi thế.

-          Có khả năng phân tích tốt

-          Tích cực và chủ động cẩn trọng trong công việc

More Information

  • Age: Unlimited
  • Gender: Male
  • Job type : Permanent

Company Overview

BellSystem24-Hoa Sao

http://bell24-hoasao.com/viCompany size: 4000
Được thành lập vào năm 2006, sau 11 năm thành lập, Hoa Sao đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Contact Center và BPO...Detail

NodeJs Developer | Kĩ sư lập trình NodeJs

BellSystem24-Hoa Sao

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts