language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Novaland Group

[Novaland] Phó Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - BU

Novaland Group
Updated: 17/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Sport Club

Job Description

Nhiệm vụ 1: Kiểm soát tài chính kế toán các Công ty kinh doanh độc lập (BU)

- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế của các công ty kinh doanh độc lập, giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán của các công ty cho GĐ KSTC

- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt hiện hành.

- Lên kế hoạch & kiểm soát công tác kiểm kê hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản…..

- Kiểm soát cân đối dòng tiền hàng ngày/hàng tháng của các công ty lên kế hoạch sử dụng phân bổ nguồn vốn phù hợp, đảm bảo sử dụng nguồn tiền tối ưu.

- Kiểm soát ngân sách, báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm, thông tin kịp thời khi có sự thay đổi so với kế hoạch

- Kiểm tra các Báo cáo quản trị, đề xuất các ý kiến để tối ưu hiệu quả tài chính. Đảm bảo thông tin kịp thời, định kỳ cho Ban Tổng Giám Đốc.

- Kiểm soát các vấn đề liên quan về thuế và kiểm toán của các công ty độc lập nhằm tối ưu chi phí thuế, đảm bảo tuân thủ đúng quy định về thuế và kế toán.

- Phối hợp, hỗ trợ các phòng ban liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Lập các báo cáo khác phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Nhiệm vụ 2: Kiểm soát tài chính kế toán các công ty/dự án vận hành

- Xem xét định kỳ các báo cáo tài chính của các công ty/ dự án vận hành giải trình thuyết minh tình hình tài chính kế toán các công ty

- Kiểm soát định kỳ số liệu tài chính kế hoạch được giao cho các công ty/ dự án vận hành so với số liệu thực tế cảnh báo cho GĐ KSTC tình hình thực hiện so với kế hoạch để có phương án phối hợp các bộ phận liên quan xử lý kịp thời.

- Kiểm tra định kỳ ngân sách từng dự án đảm bảo việc phân bổ, tính toán doanh thu chi phí vận hành và phân chia lợi nhuận của đơn vị vận hành theo đúng quy định, hợp đồng vận hành đã ký kết.

- Ký duyệt kiểm soát hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua hàng, tài sản…. theo thẩm quyền phê duyệt

- Kiếm soát tính tuân thủ về quy trình, thẩm quyền phê duyệt của dự án vận hành trong các hoạt động tài chính kế toán theo đúng quy trình, quy định và hợp đồng quản lý vận hành

- Kiểm tra báo cáo phân tích tài chính cho từng dự án vận hành so sánh với ngân sách nhằm cảnh báo kịp thời tình hình tài chính của các dự án.

- Lập các báo cáo khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng hệ thống cải tiến qui trình nội bộ

- Tham gia thiết lập cải tiến liên tục các quy trình trong các hoạt động vận hành của các công ty đảm bảo nhân viên và Khối/Phòng ban liên quan am hiểu và tuân thủ thực hiện.

- Cải tiến phần mềm kế toán của các công ty nhằm đảm bảo tối ưu công tác kiểm soát tài chính

- Kiểm soát tính tuân thủ qui trình, thẩm quyền phê duyệt của các công ty vận hành.

- Kiểm soát việc lưu trữ bảo mật hồ sơ chứng từ tài liệu liên quan theo yêu cầu Tập đoàn.

Nhiệm vụ 4: Xây dựng đội ngũ nhân sự tài chính kế toán, quản lý đội ngũ và đào tạo nguồn nhân lực kế thừa

- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn tài chính/ kế toán/ thuế phát sinh cho các kế toán trưởng của các công ty độc lập và nhân viên trong phòng ban.

- Giám sát nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên. Đề xuất khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng qui định.

- Xây dựng nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.

Job Requirement

-    Trình độ: Đại học chuyên ngành tài chính/ kế toán /kiểm toán.

-    Kiến thức: Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ. Kiến thức về các chuẩn mực kế toán, các Thông tư và Luật định.

-    Kinh nghiệm quản lý: Trên 8 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, trưởng phòng kế toán/kiểm toán. Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý xây dựng đội ngũ thuộc các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, dịch vụ vận hành bất động sản.  

-    Kinh nghiệm chuyên môn: Trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ kế toán/ kiểm toán;

-    Kỹ năng: 

+ Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)

+ Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tốt

+ Kỹ năng xây dựng và quản lý đội ngũ

+ Kỹ năng trình bày, tương tác tốt

-    Yêu cầu khác: 

+ Chính trực, xây dựng được lòng tin

+ Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, tương tác tốt với mọi người

+ Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

+ Chịu được áp lực cao và thích nghi sự thay đổi

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vnCompany size: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Detail

[Novaland] Phó Giám Đốc Kiểm Soát Tài Chính - BU

Novaland Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts