About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

Employment Information

Nữ lái Taxi Điện (Được đào tạo)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 09/05/2021
Industry Customer Service , Tourism , Entry Level / Internship

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản CEN Sài Gòn

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong | Long An | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tập đoàn GCO

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh