About us

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

Employment Information

Nữ Nhân Viên Content Marketing Biết Tiếng Anh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 20/01/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Wood
Experience 1 - 5 Years

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CLB Vegas - Công Ty LD HHKS Chains Caravelle

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Gỗ Phương Đông

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần TM-SX-DV Gia Thịnh Phát

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh