About us

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

Employment Information

NV Dựng phim

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 18/05/2021
Industry Entertainment , Advertising / PR / Communications , Event

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Thương Mại Sen Vàng

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Alien Media

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vinson International Joint Stock Company

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh