NV IT HỆ THỐNG (SENIOR)- CÔNG TY NHẬT RẤT LỚN - HÀ NAM (360 - 475 USD) KHÔNG Y/C KINH NGHIỆM

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam
Location

Ha Nam

 • Salary

  360 - 475 USD

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  10/01/2022

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Support USER and develop programming base on USER’s request.
 • Report progress to manager
 • Design, manage and participate in user acceptance testing to ensure proposed system solution it meets business needs

- Hỗ trợ USER và phát triển cơ sở lập trình theo yêu cầu của USER.

- Báo cáo tiến độ cho quản lý

- Thiết kế, quản lý và tham gia thử nghiệm chấp nhận của người dùng để đảm bảo giải pháp hệ thống được đề xuất đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Job Requirement

 • Bachelor's degree computer science, information technology, systems development or a related field
 • .Have knowledge about C# (Winform or WPF, ASP.net mvc, ASP.NET CORE, ASP.NET API) and SQL SERVER (Stored proceduce ….)
 • Can communicate by English Or Japanese
 • Creative, active and can work well under high pressure

* Benefits:
 

 • Get attendance bonus monthly, area allowance, lunch…
 • Get the other benefit according to Vietnamese labor Laws
 • Company has many buses from Hanoi to Ha Nam and Nam Dinh to Ha Nam
 • Get 2 big bonuses per year in Lunar New Year and Vietnamese Independent Day (2- Sep)

- Bằng cử nhân khoa học máy tính, công nghệ thông tin, phát triển hệ thống hoặc một lĩnh vực liên quan

- Có kiến ​​thức về C # (Winform hoặc WPF, ASP.net mvc, ASP.NET CORE, ASP.NET API) và SQL SERVER (Lưu trữ thủ tục….)

- Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

- Sáng tạo, năng động và có thể làm việc tốt dưới áp lực cao

* Những lợi ích: Được thưởng chuyên cần hàng tháng, phụ cấp khu vực, ăn trưa…

- Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam

- Công ty có nhiều chuyến xe từ Hà Nội đi Hà Nam, Nam Định đi Hà Nam

- Thưởng 2 khoản thưởng lớn mỗi năm vào Tết Nguyên đán và Ngày Quốc khánh Việt Nam (2 - 9)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback