About us

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

Employment Information

NV KẾ HOẠCH THU MUA PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÀNH THỰC PHẨM

Job level Manager
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Executive management , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Over 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi