About us

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

Employment Information

NV Quản lý chất lượng sản phẩm (TC Dược - KCN Long Hậu - Long An)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 16/11/2020
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Quality Control (QA/QC)
Experience 1 Years

Talentnet Corporation

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Long An

Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Long An

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Long An

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

  • Long An

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Long An

N KID Group

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Long An

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

$ Competitive

  • Long An

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Long An | Ho Chi Minh