About us

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Employment Information

NV Sản xuất Dược phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/07/2020
Industry Pharmacy , Medical / Healthcare , Unskilled Workers

Công ty cổ phần TM-SX-DV Gia Thịnh Phát

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Japfa Comfeed Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

Hệ thống nhà hàng Nhật Tokyo Deli

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Hệ thống nhà hàng Nhật Tokyo Deli

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vin Son

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Vin Son

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNRISE PLUS VIỆT NAM

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Ánh Dương

$ 5 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh