language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Operational Risk Officer

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 19/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng và đẩy mạnh các công tác quản trị rủi ro hoạt động trong công ty và tại các đơn vị/ bộ phận được phân công.
 • Tham gia xây dựng và phát triển văn hóa quản trị rủi ro hoạt động.
 • Đảm bảo việc xây dựng và tuân thủ các quy trình/ hướng dẫn nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành đúng quy định, tránh các rủi ro/ tổn thất.
 • Phối hợp với các bộ phận trong công ty để thực hiện và nâng cao hiệu quả của công tác giám sát thường xuyên.
 • Đảm bảo việc thực hiện công tác giám sát thường xuyên tại các bộ phận được phân công là kịp thời, khách quan và chính xác.
 • Báo cáo về các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát thường xuyên để tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục hiệu quả.
 • Đóng góp ý kiến, tham gia cùng các phòng ban trong việc xây dựng/ điều chỉnh các quy trình/ hướng dẫn công việc khi cần thiết.
 • Duy trì việc cập nhật các kiến ​​thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác quản trị rủi ro hoạt động được thực hiện chặt chẽ với các quy định/ yêu cầu hiện hành.
 • Các nhiệm vụ khác của bộ phận theo sự phân công của Trưởng bộ phận và theo các quy định trong từng thời kỳ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính/ Kinh tế/ Ngân hàng
 • Có kinh nghiệm (1-2 năm) ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro hoạt động/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý.
 • Kỹ năng báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp & đàm phán hiệu quả.
 • Kỹ năng tối ưu hóa hiệu quả & hiệu suất công việc.
 • Có tinh thần trách nhiệm & chủ động công việc.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 40
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Operational Risk Officer

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts