language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Operations Director

PPP Laser Clinic Viet Nam
Updated: 11/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý, hoạch định chiến lược, cơ chế, phương thức vận hành:

− Tổ chức và điều hành mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; Đàm phán, thương lượng, xác lập và giao kết các hợp đồng, giao dịch.

− Rà soát, kiểm tra mọi phương diện quản lý và hoạt động của Công ty; Xây dựng phương án, đề xuất giải pháp, cơ chế hiệu quả, kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức, quản lý.

− Xây dựng quy chế quản lý nội bộ, củng cố hệ thống quản lý, hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá.

− Xây dựng quy trình vận hành chuẩn mực chung của Công ty, chi nhánh theo sơ đồ cơ cấu tổ chức của tập đoàn.

2. Vận hành kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư:

− Lập kế hoạch và định hướng chiến lược phát triển kinh doanh chung cho công ty.

− Tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư.

− Xây dựng mục tiêu chung dài hạn và ngắn hạn của Công ty, đảm bảo đạt được các mục tiêu tăng trưởng về doanh số và lợi nhuận.

3. Trách nhiệm vận hành về quản lý, phát triển nguồn nhân lực cho Công ty:

− Xây dựng cơ chế và giải pháp ổn định và phát triển nguồn nhân lực. Hoạch định và đảm bảo triển khai và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

− Phối hợp với HRD xây dựng quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI).

− Xây dựng cơ cấu lương, thưởng, phạt vi phạm và các chính sách về nhân sự.

4. Quản lý về chuyên môn, đảm bảo chất lượng dịch vụ, uy tín, hình ảnh và thương hiệu:

− Chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo thành viên công ty tuân thủ và thực hiện đúng các phương thức, quy trình, quy định.

− Trực tiếp giải quyết mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc hoặc khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của Công ty.

− Đề ra các chính sách, quy định chung nhằm xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, xây dựng hệ thống chuẩn mực văn hóa ứng xử nơi làm việc phù hợp với Nội quy lao động.

Job Requirement

 • Ứng viên có trên 7 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Vận Hành tại các tập đoàn Thẩm Mỹ - Y Khoa, Ngành hàng thời trang, mỹ phẩm cao cấp, Ngành bán lẻ (Retail) cao cấp
 • Có hiểu biết về các bộ phận trong doanh nghiệp như nhân sự, tài chính, kinh doanh
 • Có khả năng lập kế hoạch chiến lược và phát triển kinh doanh
 • Khả năng xây dựng các quy trình nghiệp vụ có liên quan đến công việc
 • Có kinh nghiệm thực tế trong việc phân tích dữ liệu và các chỉ số trong vận hành / kinh doanh
 • Khả năng tổ chức và lãnh đạo xuất sắc 
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông xuất sắc 
 • Thành thạo kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

PPP Laser Clinic Viet Nam

ppp.com.vn
PPP Laser Clinic là tập đoàn y khoa chăm sóc da hàng đầu đến từ Singapore, do bác sĩ Goh Seng Heng, chuyên gia hàng đầu về thẩm mỹ, Chủ tịch Hiệp hội thẩm...Detail

People who applied to this job also applied to:

Operations Director

PPP Laser Clinic Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts