language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Operator - Nhân Viên Vận Hành

Coca-Cola
Updated: 19/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Vận hành máy, đảm bảo máy chạy tốt, kiểm tra và phát hiện các hư hỏng máy và chất lượng có thể khắc phục các hư hỏng nhỏ
 • Thực hiện GMP và các cải tiến, BEC, SME

Job Requirement

 • Bằng cấp về Cơ khí hoặc Điện
 • Am hiểu kỹ thuật (cơ hoặc điện)
 • Có khả năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích
 • Có thể hiểu được những sự cố trong thiết bị và yêu cầu khắc 

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Coca-Cola

Company size: 2000-2200
Coca Cola Beverages Vietnam Ltd. started its operation in 1994. It has plants in Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is the company's...Detail

Similar jobs

Operator - Nhân Viên Vận Hành

Coca-Cola

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts