Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 1. Xử lý kỷ luật nhẳm đảm bảo người lao động tuân thủ nội quy Công ty
 2. Lập biên bản vi phạm kỷ luật nhằm đảm bảo nắm rõ được nội dung vi phạm
 3. Kiểm tra giờ công, phép năm nhằm đảm bảo tính lương chính xác
 4. Tính tiền sản lượng nhắm đảm bảo đúng theo chính sách thưởng sản lưởng
 5. Kiểm tra số lượng công nhân viên đóng BHXH và quỹ lương đóng BHXH hàng tháng đảm bảo kiểm soát số người tham gia BHXH trong tháng chính xác
 6. Nhập điều chỉnh lương, người phụ thuộc, import dữ liệu lên hệ thống Cadena đảm bảo để tính lương trong tháng được chính xác.
 7. Tính lương,thanh toán lương nhằm đảm bảo thanh toán lương đúng thời hạn quy định.
 8. Nộp báo cáo thuế TNCN đảm bảo trích nộp đúng thời hạn theo quy định của Cơ quan thuế
 9. Báo cáo lương cho phòng Kế toán nhằm đảm bảo cho việc hạch toán chi tiết lương vào hệ thống kế toán chính xác
 10. Đăng kí mã số thuế cá nhân, đăng kí người phụ thuộc nhằm đảm bảo giảm trừ gia cảnh chính xác, kịp thời trong kỳ lương.
 11. Thực hiện báo cáo HR đảm bảo đúng thời hạn và chính xác.
 12. Quyết toán thuế đảm bảo đúng theo quy định luật thuế thu nhập cá nhân
 13. Lưu giữ hồ sơ lương nhằm đảm bảo hồ sơ được lưu giữ gọn gang, dễ tìm kiếm.
 14. Tăng, giảm, claim bảo hiểm sức khỏe đảm bảo đúng thời hạn cho người lao động.
 15. Làm một số công việc theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghệp cao đẳng/đại học 

- Tiếng anh giao tiếp

- Kĩ năng quản lý thời gian tốt

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ. 

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback