language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

[OTP Tuyển Dụng] Phó Phòng Triển Khai Thi Công Dự Án

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)
Updated: 22/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Triển khai thi công các Dự Án.

Tổ chức Bộ máy Ban Chỉ Huy, tổ chức thi công và Hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Đảm bảo Kỹ thuật, tiến độ và chất lượng công trình.

Xây dựng, chuẩn hóa quy trình quản lý tiến độ Dự Án.

Kiểm soát thiết kế, tính toán chính xác khối lượng vật tư và dụng cụ thi công cho các công trình đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận và Ban Tổng Giám đốc.

Job Requirement

Có chuyên môn về M&E, và Điện nhẹ ( CNTT, ĐTVT, BMS…)

Bóc tách khối lượng, lập dự toán, kế hoạch thu hồi vốn, hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng công việc làm cơ sở thanh toán cho các đội thi công, tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn, nghiệm thu các hạng mục và nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao.

Lập tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần, tháng và tiến độ tổng cho công trình, kể cả biện pháp thi công cho từng công việc (nếu cần).

Có kinh nghiệm quản trị nhân sự, tổ chức Triển khai thi công dự án

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

https://www.flc.vn/
Tập đoàn FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 29 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm:...Detail

Similar jobs

[OTP Tuyển Dụng] Phó Phòng Triển Khai Thi Công Dự Án

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FLC (FLC GROUP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts