About us

CÔNG TY CP GIẤY CP

Employment Information

Overseas Purchasing Senior / Chuyên Viên Mua Hàng Cao Cấp (Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 800 - 1.500 USD
Deadline to apply 09/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Import / Export , Purchasing / Merchandising
Experience 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

$ 7 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

$ 7 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh