About us

CÔNG TY CP GIẤY CP

Employment Information

Overseas Purchasing Senior / Chuyên Viên Mua Hàng Cao Cấp (Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 17/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Import / Export , Purchasing / Merchandising
Experience 3 - 0 Years

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 11 Mil - 19,8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GIẤY CP / PHÙNG VĨNH HƯNG

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 5,2 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP TM DV SX Hương Thủy

$ 5,2 Mil - 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh