About us

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

Employment Information

Part-Time Teaching Assistant - Trợ Giảng (TA) - TP.HCM

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 07/04/2023
Industry Education /Training

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH HỌC THỨC TIÊU ĐIỂM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's client

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Hệ thống đào tạo lập trình hiện đại CodeGym Việt Nam

$ 4,8 Mil - 8,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC JAXTINA

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN FCLASS VIETNAM

$ Over 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Long An | Binh Phuoc