language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

PE Engineering Section Supervisor

Wistron NeWeb Corporation
Updated: 13/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý quy trình sản lượng
2.Phân tích vấn đề quy trình, giải quyết vấn đề
3.Nâng cao tỷ lệ đạt, quy hoạch chuyển giao hàng mới
4.Quản lý sửa đổi quy trình

-------------

1.負責產品工程課管理
2.工程問題分析,帶領團隊解決問題.
3.良率提升、新產品導入規劃.
4.工程變更管理.

Job Requirement

Học vấn: Cử nhân trở lên; tốt nghiêp các chuyên ngành liên quan đến điện, điện tử, và kỹ thuật truyền thông.
Kinh nghiệm:
(1). 5 năm trở lên kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm liên quan tới Netcom, kinh nghiệm quản lý giám sát.
(2). Có kinh nghiệm nền tảng kỹ thuật (TM,PE,CFT), cải tiến quy trình kiểm tra, phát triển công nghệ thông minh. 
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung (nghe nói đọc viết); ưu tiên biết tiếng Anh.

----------------

學歷:大學以上,電機、電子、通訊工程相關

經歷 & 年資:(1). 具網通產品相關產業,產品工程主管5年以上經驗

(2). 具工程背景(TM,PE,CFT)/測試流程改善、優化/工廠智慧化技術推動等經驗者尤佳.

語言:具中越語專才:聽, 說, 讀, 寫流利(具英語專才尤佳)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Wistron NeWeb Corporation

Company size: 100-499
Được thành lập vào năm 1996, WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) chuyên về thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm truyền thông không dây, cung cấp cho...Detail

PE Engineering Section Supervisor

Wistron NeWeb Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts