language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Personal Assistant

Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd
Updated: 14/06/2018

Employment Information

 • Work location: Long An

  Job level:

 • Experience: 2 Years

  Salary: -

 • Industry: Administrative / Clerical

  Deadline to apply: 31/07/2018

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Những công việc chính

Primary Job Responsibility
1. Duy trì sự hỗ trợ về hành chính hàng ngày cho Quản lí điều hành, phối hợp, sắp xếp lịch làm việc, tránh bất kỳ xung đột nào.

1. Maintain daily secretarial and administrative support to Managers, coordinate, arrange Manager's working schedule, avoid any conflicts.

2. Quản lí các vấn đề thuộc phòng Quản lí

2. Administrate the GM office affairs..

3. Sắp xếp các cuộc họp định kỳ, lưu giữ biên bản cuộc họp và các tài liệu quan trọng khác.

3. Arrange the regular meetings and properly keeps the minutes and other important files.


4. Tổ chức các cuộc họp và những hoạt động khác theo yêu cầu của Quản lí điều hành.

4. Organize meetings and activities with Manager requirements.


5. Sắp xếp các chuyến công tác của Tổng Giám Đốc bao gồm phương tiện di chuyển, khách sạn, v.v.

5. Arrange Manager's travelling, including transportation, hotel, etc.


6. Những việc khác do Quản lí giao

6. Other things assigned by General Manager.

Job Requirement

Yêu cầu về trình độ (Bao gồm kiến ​​thức, kỹ năng, kinh nghiệm)

Qualification Requirements (Including Knowledge, Skill, Experience) 
- Bằng cử nhân trở trên
- It nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc như trợ lý hành chính hoặc thư ký

- Thành thạo các kỹ năng máy tính, như MS Excel, Word, PPT vv.

- Thông thạo tiếng Anh, ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Trung

- Có kỹ năng quản lý thời gian. 

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd

Company size: 100-499
OECHSLER’s beginnings The company founded in 1864 by Matthias Oechsler at Ansbach in the Franconian region of Germany is today a high-tech innovator of...Detail

People who applied to this job also applied to:

Personal Assistant

Oechsler Motion Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts