About us

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Employment Information

Phiên dịch tiếng Nhật

Job level Entry Level
Salary $ 750 - 750 USD
Deadline to apply 20/06/2023
Industry Interpreter/ Translator

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WESTERN PACIFIC

$ Over 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Sao Nam An

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MTV FP VIỆT NAM

$ 30 Mil - 36 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH VACS Việt Nam

$ Over 8 Mil VND

  • T. Thien Hue

Công ty TNHH AOBA Việt Nam

$ 13 Mil - 16 Mil VND

  • Hung Yen

YKK Vietnam Co., Ltd

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Dong Nai

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh