About us

Công Ty TNHH Cadian Vietnam

Employment Information

Phiên dịch viên/Trợ lý - sử dụng tiếng Nhật thành thạo ở mức độ N2 hoặc tương đương

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Interpreter/ Translator , Architect , Civil / Construction
Experience 2 - 5 Years

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 22 Tr - 28,6 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cadian Vietnam

$ 23 Tr - 40 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 13 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 28 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 15 Tr - 23 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Talent Trader Vietnam

$ 33 Tr - 55 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh