language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Viet Thai International

[Phở 24] Nhân viên Phục vụ

Viet Thai International
Updated: 25/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

To be responsibilities to serve guests in accordance with standards. Phục vụ tất cả khách hàng theo đúng tiêu chuẩn của công ty đề ra.

Welcome guests when entering the store; to guide guests to the table.
Prepare table and order and pass information to the relevant department. Chào đón khách khi khách bước vào Cửa hàng, hướng dẫn khách vào bàn. Chuẩn bị bàn ăn cho khách, cẩn thận lấy thông tin về món ăn của khách và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan

 • Serve food for guests and respond in time if customers have other requirements. Introduce more and more our food to guests for increasing revenue. Phục vụ món ăn cho khách và đáp ứng kịp thời nếu khách có yêu cầu khác. Khéo léo mời khách dùng thêm và giới thiệu các món ăn thêm cho khách để tăng doanh thu cho cửa hàng;
 • Receive bill from the cashier and bring to guests, get money, handed over to the cashier and take change for guests (if any). Say goodbye to guests; Nhận hoá đơn tính tiền từ quầy thu ngân và mang đến cho khách, nhận tiền, giao lại cho thu ngân và mang tiền thối cho khách (nếu có). Chào và tiễn khách;
 • Clean up and arranged tables and chairs in accordance with service process. Dọn dẹp, lau bàn và sắp xếp bàn ghế theo đúng qui trình phục vụ.

Job Requirement

 • Education/ Training Qualifications / Trình độ học vấn 12/12
 • Experience /Kinh nghiệm Knowledge of/ Kiến thức: Basic English communication/ Anh văn giao tiếp cơ bản
 • Skills (Ability to)/ Kỹ năng: Good communication skill/ Giao tiếp tốt
 • Good service skill / Kỹ năng phục vụ tốt 

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Viet Thai International

http://vticareers.talentnetwork.vn/Company size: 3800
Viet Thai International provides a dynamic and challenging work environment with tremendous opportunities for professional as well as personal growth. Viet...Detail

[Phở 24] Nhân viên Phục vụ

Viet Thai International

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts