language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Ban Dịch Vụ Hành Chính

Tập Đoàn Nam Cường
Updated: 14/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Chủ trì phối hợp với các Ban/Đơn vị trong Tập đoàn thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban và/hoặc chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, Ban TGĐ (báo cáo tiền kiểm với Trưởng ban).
 • Trực tiếp quản lý, giám sát, điều hành công việc của BP Vệ sinh CN, Bếp ăn tập thể, Đội xe, Bộ phận Hành chính Hậu cần và các công việc Hành chính phục vụ theo yêu cầu của HĐQT, Ban TGĐ;
 • Theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của CBNV; đôn đốc, giám sát ý thức chấp hành kỷ luật, thực hiện NQLĐ đối với CBNV thuộc các bộ phận trực tiếp quản lý.
 • Tham gia cùng Trưởng ban trong việc xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban, xây dựng các Quy chế, Quy định, Quy trình liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.
 • Báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Trưởng ban các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ, vấn đề khác nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị được phân công quản lý.
 • Kiểm tra, ký kiểm tra các tờ trình, báo cáo, văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Trưởng, Lãnh đạo Tập đoàn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Hành chính – Văn phòng, Kinh tế - Thương mại.
 • Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong công tác Hành chính - Văn phòng tại các Tập đoàn, Công ty lớn (có từ 300 CBNV trở lên). Trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý nhóm/ phòng hành chính.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức về Xây dựng, Bất động sản, Kiến trúc…

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

 • Ứng tuyển trực tiếp bằng cách click vào nút NỘP ĐƠN ở bên dưới.
 • Gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email tuyendung@namcuong.com.vn với tiêu đề email như sau: Phó ban Dịch vụ hành chính - Họ và tên ứng viên

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Nam Cường

http://www.namcuong.com.vn
Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, với quy mô ban đầu là Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân...Detail

Similar jobs

Phó Ban Dịch Vụ Hành Chính

Tập Đoàn Nam Cường

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts