language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Ban Dịch Vụ (Phụ trách Marketing)

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)
Updated: 17/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 4 - 5 Years

  Salary:

 • Industry: Marketing

  Deadline to apply: 22/07/2019

Job Description

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Phụ trách tổ chức thực hiện chi tiết các kế hoạch Marketing cho mảng kinh doanh Dịch vụ của Tập đoàn.

II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Xây dựng kế hoạch

- Căn cứ vào định hướng chiến lược kinh doanh Dịch vụ và Marketing tổng thể của Tập đoàn, xây dựng các chiến lược, kế hoạch, chương trình Marketing nhằm phát triển thương hiệu, thúc đẩy kinh doanh cho các sản phẩm Dịch vụ.
- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động chung của Bộ phận Marketing Ban Dịch vụ.
- Tổng hợp các kế hoạch và báo cáo Marketing của các bộ phận trong Ban Kinh doanh Dịch vụ
- Thay mặt Giám đốc Truyền thông & Marketing quyết định và thực hiện các vấn đề khi được ủy quyền liên quan đến chuyên môn Marketing.
- Phối hợp với Ban Truyền thông & Marketing Tập đoàn tổ chức đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng chuyên môn cho CBNV của đơn vị.
- Tham mưu cho các cấp quản lý trực tiếp về các quy trình, quy định liên quan đến quản trị các hoạt động Marketing Dịch vụ.

Các kết quả cần đạt được:

- Kế hoạch đề xuất được BLĐ phê duyệt.
- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo của đơn vị kịp thời, chính xác.
- Tài nguyên Marketing Dịch vụ được lưu trữ khoa học, phục vụ cho việc khai thác hiệu quả.
- Hoành thành các nội dung công việc chuyên môn Marketing của Ban Dịch vụ các cấp quản lý ủy quyền/phân công

2. Tổ chức thực hiện chi tiết các công tác chuyên môn

- Quản lý và tổ chức triển khai các chương trình Marketing, xúc tiến bán hàng các sản phẩm Dịch vụ; Kiểm soát ngân sách được duyệt theo kế hoạch.
- Báo cáo định kỳ tuần/tháng/quý/năm về kết quả hoạt động Marketing của Ban Kinh doanh Dịch vụ .
- Định kỳ hàng quý nghiên cứu và phân tích thị trường Dịch vụ: thu thập và cập nhật thông tin từ thị trường, từ bộ phận kinh doanh, theo dõi các hoạt động của đối thủ, phân tích khách hàng, tham mưu các ý tưởng cho sản phẩm Dịch vụ mới; Báo cáo định kỳ theo Quý/6 tháng;
- Cùng tham gia trong ban dự án xây dựng và phát triển sản phẩm mới với những đóng góp dưới góc nhìn của P.MKT, tức là trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng và xu hướng phát triển của thị trường.
- Hỗ trợ Giám đốc Ban Dịch vụ điều hành và quản lý nhân sự bộ phận Marketing đảm bảo mục tiêu chung của đơn vị.

Các kết quả cần đạt được:

- Các kế hoạch Marketing Dịch vụ được được BLĐ phê duyệt đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ và chất lượng;
- Hoàn thành các nội dung công việc điều hành chung của bộ phận được Giám đốc Ban Dịch vụ ủy quyền/phân công.

3. Thực hiện các công tác liên quan hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

- Thực hiện đúng các quy chế lập kế hoạch, giao ban, báo cáo, họp chuyên đề theo quy định, yêu cầu của Tập đoàn và cấp quản lý;
- Thực hiện các công việc, hoạt động khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Các kết quả cần đạt được:

- Chấp hành và tuân thủ đúng theo yêu cầu của Tập đoàn và chỉ đạo của BLĐ

III. QUYỀN HẠN, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
- Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi được ủy quyền;
- Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, vật tư thiết bị trong phạm vi trách nhiệm được giao.
- Quản lý tài nguyên, tư liệu phục vụ cho công tác truyền thông.
- Đề xuất ý kiến lên các cấp quản lý

Job Requirement

1. Kiến thức: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, marketing, quản trị kinh doanh
- Am hiểu về các loại hình báo chí và các phương tiện truyền thông: báo mạng, báo giấy, phát thanh và báo hình.
- Am hiểu các hoạt động Marketing bán hàng Dịch vụ
- Tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng hoạch định, quản trị áp sát và điều hành tốt

- Kỹ năng truyền thông, giao tiếp và thuyết trình, thuyết phục tốt
- Kỹ năng tổ chức sự kiện, giải quyết vấn đề, quản lý sự thay đổi
- Kỹ năng khai thác và sử dụng tốt các công cụ internet

3. Phẩm chất cá nhân: 

- Năng động, sáng tạo, chủ động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao trong công việc;
- Tạo lập, triển khai mối quan hệ làm việc theo hình thức “team work”;
- Trung thực, nhiệt tình, tự tin, tuân thủ
4. Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương tại các công ty, tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh lực Dịch vụ, Khách sạn, Thương mại và Dịch vụ.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Company size: 25-99
40Hrs was founded in San Jose, California in the early 2000. Today we have a team of bright, talented recruiters that give the firm a balance of experience...Detail

Phó Ban Dịch Vụ (Phụ trách Marketing)

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts