language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Tùng Lâm

Phó ban Tổ Chức Nhân sự

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Salary review

Job Description

-Tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo các giải pháp liên quan đến lĩnh vực/hoạt động nhân sự; các chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
-Tham gia biên soạn quy chế, nội quy của công ty và giám sát thực hiện.
-Phối hợp các nhà máy, đơn vị thành viên xây dựng tiêu chí, đánh giá KPI
- Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng tuyển nhân sự cấp cao cho TCT và các đơn vị thành viên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân sự, hành chính.....
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 
- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí tương đương
- Có thể đi công tác xa từ 1,2 tháng .

More Information

  • Degree: College
  • Age: 27 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

Company size: 500-999
Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ tháng 04 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở cửa...Detail

Phó ban Tổ Chức Nhân sự

Công ty TNHH Tùng Lâm

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts