language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phó Giám Đốc Ban Kế Hoạch

Tập Đoàn An Phát Holdings
Updated: 06/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.1 Mảng Kế hoạch

- Xây dựng Hệ thống quản lý kế hoạch chung toàn Tập đoàn.

- Hướng dẫn, đào tạo cho các đơn vị trong hoạt động lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch.

- Thẩm định, đánh giá số liệu kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm của các đơn vị.

- Đề xuất số liệu kế hoạch sản xuất – kinh doanh hàng năm của các đơn vị trình HĐQT phê duyệt.

- Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trên toàn hệ thống.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị theo từng tháng và báo cáo trước cuộc họp của HĐQT Tập đoàn.

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

KPI:

- Hướng dẫn, đào tạo cho các đơn vị trên toàn hệ thống về cách thức lập mục tiêu hoạt động (BSC).

- Hướng dẫn, đào tạo cho các đơn vị trên toàn hệ thống về cách thức đánh gía hiệu quả công việc (KPIs)

- Tổ chức xây dựng, chỉnh sửa và theo dõi bộ tiêu chí KPIs các Công ty thành viên, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp các Công ty thành viên thực hiện thành công các chỉ tiêu KPIs đã đặt ra.

1.2 Mảng Tái cấu trúc

- Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị trong Tập đoàn xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quy trình để vận hành.

- Lập kế hoạch triển khai hoạt động cải tiến/ tái cấu trúc theo kế hoạch hoặc theo đề nghị của Ban Lãnh đạo trong Tập đoàn.

- Là đầu mối làm việc, phối hợp với các đơn vị tư vấn trong hoạt động tái cấu trúc trên phạm vi Tập đoàn.

- Tổng hợp báo cáo Ban lãnh đạo về kết quả tái cấu trúc theo định kỳ.

- Đề xuất cải tiến/thay đổi những vấn đề chưa phù hợp được nhận diện trong quá trình kiểm soát nội bộ nhằm tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Job Requirement

-         Trình độ/ Bằng cấp: Tối thiểu đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành QTKD trong nước hoặc quốc tế.

-         Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Phó Trưởng Ban Kế hoạch tại các Tập đoàn có quy mô doanh thu hàng năm trên 3.000 tỷ đồng và trên 1.000 nhân sự.

-         Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo;

-         Vi tính: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint, phần mềm.

-         Tuổi: > 35              Giới tính:  Nam/Nữ

More Information

 • Degree: Postgraduate
 • Age: 35 - 45
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 02 tháng

Company Overview

Tập Đoàn An Phát Holdings

http://anphatholdings.com/Company size: 2500
AN PHÁT HOLDINGS- “Không ngừng sáng tạo – Vững bước tiến lên” Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay An Phát là một trong những Tập đoàn hoạt...Detail

Phó Giám Đốc Ban Kế Hoạch

Tập Đoàn An Phát Holdings

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts